2023-02-01 07:07Press release

Solidsport blir stolt sponsor till Friends i kampen mot mobbning

Inget barn ska behöva bli utsatt för mobbning eller kränkningar i samband med idrott eller skola. Med det som bakgrund kommer Solidsport stötta stiftelsen Friends och deras viktiga arbete mot att förebygga just detta.

”Inte kul, men det får man tåla” – så skriver ett av alla de barn som berättar om sin utsatthet för kränkningar i Friends senaste idrottsundersökning. En undersökning som bland annat visade att 26% blivit utsatta för kränkningar av ett annat barn eller ungdom senaste året, varav 19% inte vågar berätta för en vuxen att de har blivit utsatt för kränkningar.

Solidsport vill därför som ledande plattform för livesänd svensk idrott på alla nivåer stötta Friends och deras förebyggande trygghetsarbete – för att skapa en tryggare idrott. 

Det genom att aktivt hjälpa till med att sprida information och budskap till de 1,5 miljoner användare som idag använder Solidsport, i syfte att stötta Friends och deras arbete mot att förebygga mobbning och kränkningar. 

Sport ska handla om en gemenskap och glädje och barn ska kunna utöva sin idrott utan att bli utsatt för mobbning och kränkningar. Det är en självklarhet för de allra flesta men tyvärr inte alltid verkligheten. Därför är Friends arbete otroligt viktig för både idrotten och samhället i stort och något vi vill stötta på alla sätt vi kan.– Thomas Lindén, VD på Solidsport.

Inget barn ska vara utsatt för mobbning och kränkningar i sitt sportutövande, därför är det så viktigt att ledare, föräldrar och andra aktiva är uppmärksamma på och tar krafttag mot varje tecken på mobbning. Idrott ska vara kul och det är vi vuxna som bär ansvaret för att skapa trygghet för varje barn inom idrotten. Vi är så glada att Solidsport vill vara en del av kampen mot mobbning. Tack vare Solidsport kan vi nå fler som vill göra en insats för barns och ungas trygghet.

– Maja Frankel, generalsekreterare för Friends.

Om idrottsrapporten 

Friends idrottsrapport ”Inte kul, men det får man tåla” grundas i en undersökning som gjordes i samarbete med Novus i december 20212 . Syftet med undersökningen var att undersöka hur barn och unga upplever idrotten i frågor om trygghet, trivsel, kränkningar och mobbning. På uppdrag av Friends har Novus genomfört 1028 intervjuer med barn och unga (8–18 år) som är med i en idrottsförening. Samtliga respondenter var anonyma.

Om Friends

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande organisation som genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning arbetar för att på lång sikt uppfylla sitt uppdrag: att stoppa mobbning och kränkande behandling.About Solidsport

Solidsport grundades med visionen att tillgängliggöra all sport på alla nivåer och är idag ledande streamingplattform för sport i Europa med över 60 000 livesända matcher och event under 2022. Detta genom att skapa en gratis och enkel plattform som gör det möjligt för alla förbund, ligor, klubbar och lag att sända sin sport och samtidigt skapa nya intäkter. Något som hittills genererat över 80 000 000 kronor till idrotten.


Contacts

Andreas Westerlind
Chief Commercial Officer
Andreas Westerlind

Related news